CIAŁO/UMYSŁ 

Taniec, moja miłość

25-26.11.2016, Komuna Warszawa

 

Taniec, moja miłość to pilotażowy interdyscyplinarny projekt artystki i kuratorki Edyty Kozak, podejmujący szeroką tematykę funkcjonowania artysty tancerza i ekonomizacji w sztuce tańca.  Złożą się na niego cztery projekty zaproszonych gości związanych z tematyką sztuki tańca w praktyce jak również w  teorii. Ideą projektu jest sprowokowanie dyskusji na temat funkcjonowania tańca jako gatunku sztuki, a także tancerza na rynku pracy. Projekt ma stworzyć warunki do nowych kreacji, pogłębionych refleksji na temat sztuki tańca oraz próby spojrzenia na zawód artysty tancerza w szerszym, społecznym kontekście. Jego pierwsza odsłona odbędzie się w  listopadzie 2016 r w Komuna Warszawa.

Zaproszeni artyści: Rafał Dziemidok, dr Wojciech Klimczyk, Ramona Nagabczyńska, Tomasz Ciesielski

Autorski pomysł Edyty Kozak na realizację projektu stanowi naturalną kontynuację zainteresowań artystki, dotyczących zasad funkcjonowania sztuki niezależnej we współczesnej kulturze.

 

Projekt „Taniec, moja miłość” został wyselekcjonowany w drodze demokratycznych wyborów publiczności  w ramach spektaklu „Moje własne interview®Fanny Panda” Edyty Kozak, który jest nie tylko inspiracją, ale przede wszystkim kontynuacją poszukiwań i pytań zadanych przez artystkę w 2013 r. w ramach projektu „RE// MIX” Komuny Warszawa. Z trzech przedstawionych przez artystkę idei to właśnie „Taniec, moja miłość” zdobył najwięcej punktów oraz zaufanie publiczności. Został oceniony zgodnie z kryteriami, jakie stosują urzędnicy i eksperci w ocenie projektów związanych z kulturą. Wg widzów okazał się projektem najbardziej potrzebnym, nowatorskim, o dużym potencjale artystycznym i społecznym.

Artystka wraz z zaproszonymi twórcami chce sprowokować szereg pytań dotyczących istoty funkcjonowania sztuki tańca i performansu, stworzyć płaszczyznę dyskusji, platformę wymiany doświadczeń i praktyk tanecznych, ale przede wszystkim ożywić środowisko, skierować je ku sobie, zaznaczyć wspólnotę doświadczeń, bo przecież status artysty nie jest wstydliwą sprawą!

 

„Widoczny brak w Polsce głębszej refleksji artystycznej na temat funkcjonowania artystów tancerzy, a także tańca jako dziedziny sztuki, prowokuje  do zadania ważnych pytań. Jak i w jakich warunkach powstaje taniec? Czy musi być tylko częścią wielkiej produkcyjnej machiny teatralnej? Czy samodzielnie jest skazany na skromne, ograniczone formy? Jak tworzyć w warunkach niepewnej, wciąż zmieniającej się sytuacji niezależnych artystów? Jak zajmując się tańcem walczyć z prawami kapitalistycznej gospodarki? A także sztywnością gustów i nietolerancją odbiorców? Czy ważniejsze są wartości artystyczne, czy pieniądze na wyprodukowanie spektaklu? Czy artyści zależni od publicznego finansowania nie tańczą sztucznego tańca przed członkami komisji?

Z jednej strony taniec w Polsce obraca się wokół doskonalenia istniejących estetyk, z drugiej wokół nowych form z pogranicza konceptualnego formalizmu. Projekt  „Taniec, moja miłość” zakłada szersze spojrzenie na problematykę tańca i  tancerza, którego krótka kariera jest naznaczona nieustannym definiowaniem siebie i przydatnością do zawodu (gotowością ciała, unikaniem kontuzji, predyspozycjami psychicznymi do wciąż zmieniających się warunków oceny…)”.

Edyta Kozak

 

ZAPROSZENI ARTYŚCI

Rafał Dziemidok – tancerz, choreograf, pedagog.  Pracę zawodową na polu tańca rozpoczął w 1992 roku w Bard College w Stanach Zjednoczonych jako student wydziału Drama/Danc. Następnie współpracował z Teatrem Dada von Bzdülöw Leszka Bzdyla i Katarzyny Chmielewskiej, nieistniejącym już Gdańskim Teatrem Tańca Wojciecha Mochnieja i Melissy Monteros oraz Compagnie Yvette Bozsik z Budapesztu. Równolegle ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim, porównawcze studia konstytucyjne i Wydział Praw człowieka na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim (CEU) w Budapeszcie. Od 1997 roku jako niezależny twórca Dziemidok realizuje prace solowe i duety. Od 2014 r mieszka w Berlinie.

Ramona Nagabczyńska - tancerka i choreograf. Ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Baletową w Warszawie, a następnie studiowała taniec współczesny w Hochschule Fur Musik Und Darstellende Kunst we Frankfurcie nad Menem oraz w The Place w Londynie. Pracowała jako tancerka m. in. dla Polskiego Teatru Tańca, Teatru Tańca Zawirowania, Marysi Stokłosy, Good Girl Killer, Darkin Ensemble, Tom Dale Company, Lucy Guerin i Carrie Cracknell. Obecnie współpracuje z Clod Ensemble (Wielka Brytania), choreografem Davidem Wampachem (Francja) oraz z Kayą Kołodziejczyk. Jest członkiem kolektywu U/LOI, zrzeszającego polskich choreografów i tancerzy głównie pracujących zagranicą oraz Centrum w Ruchu.

dr Wojciech Klimczyk – socjolog kultury, autor książek: Erotyzm ponowoczesny, Wizjonerzy ciała. Panorama współczesnego teatru tańca oraz Wirus mobilizacji. Taniec a kształtowanie się nowoczesności (1455-1795), tomy 1-2. Wraz z Agatą Świerzowską zredagował antologię Music and Genocide. Poza uniwersytetem współtworzy kolektyw artystyczny Harakiri Farmers pracujący na przecięciu dyscyplin: tańca współczesnego, teatru i performansu

Tomasz Ciesielski - performer, tancerz, badacz i menadżer teatru, w swoich działaniach łączący wszystkie te trzy doświadczenia. Od 2009 roku członek Stowarzyszenia Teatralnego CHOREA, w tym czasie uczestniczył w projektach: "Antyk/Taniec w Re-Konstrukcji", "Koguty, Borsuki i inne Kozły", "Oratorium Dance Project". W 2011 roku nawiązał współpracę z duńskim zespołem Granhøj Dans, realizując międzynarodowy spektakl "Men&Mahler" oraz "Rite of Spring Extended", w reżyserii Palle Granhøja. Oba widowiska otrzymały nagrodę dla najlepszego duńskiego spektaklu teatru tańca Årets Reumert 2013 i 2014. Twórca autorskich performansów, m. in. "Sens-akcja", prezentowany w Polsce i USA. Autor publikacji (jedyna na polskim rynku monografia tematyczna „Taneczny umysł. Teatr ruchu i tańca w perspektywie neurokognitywistycznej”) i uczestnik projektów (Polska, Francja, Wielka Brytania) dotyczących możliwości zastosowania wiedzy z zakresu nauk kognitywnych i neuronauk w badaniach nad tańcem.