CIAŁO/UMYSŁ 

Wolontariat

Fundacja C/U poszukuje wolontariuszy do współpracy przy 15. edycji Międzynarodowego Festiwalu Ciało/Umysł.

 

Wolontariat dla Fundacji Ciało/Umysł jest zazwyczaj krótkoterminowy. Nie oznacza to jednak, że obecność wolontariusza w Fundacji jest przygodą jednorazową. Dbamy o to, aby wolontariusze czuli się z nami związani.

 

Fundacja Ciało/Umysł przy realizacji celów statutowych chętnie korzysta z pomocy osób zaangażowanych w prace społeczne. Niejednokrotnie oferuje współpracę szerszemu gronu aktywnych odbiorców sztuki tworząc tym samym możliwość udziału dla wolontariuszy w wspieraniu organizacji non-profit i działaniu pro publico bono.

Wolontariat dla Fundacji Ciało/Umysł jest zazwyczaj krótkoterminowy i opiera się na wspieraniu realizacji konkretnego projektu. Nie oznacza to jednak, że obecność wolontariusza w Fundacji jest przygodą jednorazową. Delegowani z ramienia fundacji koordynatorzy dbają o to, aby wolontariusze czuli się związani z ideą współpracy na rzecz rozwoju tańca i innych sztuk scenicznych w Warszawie.

Typowymi zadaniami powierzanymi wolontariuszom są m.in.:

  • opieka nad artystami, w tym asystowanie im podczas prób,
  • obsługa widowni w miejscu wydarzenia,
  • wspieranie działań promocyjnych w ramach działu kontaktu z mediami,
  • pomoc w pracach technicznych,
  • organizacja zaplecza festiwalu/wydarzenia,
  • udzielanie wsparcia językowego podczas kontaktu z zagranicznymi gośćmi.

W zamian za współpracę Fundacja proponuje wolontariuszom dostęp do wydarzeń z oferty programowej realizowanego projektu oraz możliwą dłuższą współpracę w grupie osób odpowiedzialnych za koordynację poszczególnych działań.

Wszyscy wolontariusze pracujący na rzecz Fundacji są przez nią ubezpieczani zgodnie z brzmieniem Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  i mogą liczyć na wszelkie wsparcie ze strony koordynatorów i zarządu Fundacji.

Najbliższa rekrutacja dla wolontariuszy odbędzie się w miesiącach sierpniu i wrześniu 2016 roku.

Wypełnij formularz