CIAŁO/UMYSŁ 

Ludzie idealni - interaktywna maszyna ruchowa

Przestrzeń teatralna jest podobna do filmowej pod jednym względem: z jednej strony jest patrzący, z drugiej – ten, na kogo się patrzy. W filmie patrzącym jest kamera. W teatrze widz. Tym drugim niemal zawsze jest performer.

7 października 2016, 19:00
45 min
Bilety

Bezpłatne wejściówki:
rezerwacje@cialoumysl.pl

Miejsce
Nowy Teatr

Rozwinięcie

Przestrzeń teatralna jest podobna do filmowej pod jednym względem: z jednej strony jest patrzący, z drugiej – ten, na kogo się patrzy. W filmie patrzącym jest kamera. W teatrze widz. Tym drugim niemal zawsze jest performer.

Moment powstawania obrazu jest intymny, procesualny, budowany na wymianie i kontakcie. Moment odbioru dzieła jest aktem konsumpcji.

Dziesięciu performerów w nieoznaczonej przestrzeni, w której każdy gest, wezwanie, prośba lub wskazówka oddane są do dyspozycji publiczności. Widz sam musi zająć pozycję wobec przestrzeni, osoby i akcji.

Choreografia performatywna oparta na filmie Człowiek idealny Jørgena Letha z 1967 r. Praca z ciałem i intencją performera adaptuje metodę Letha, który fascynację indywidualnym drobiazgiem potrafi przemienić w gatunkowy uniwersalizm. Miller świadomie przepisuje film na język teatru, aby dotknąć intymności spotkania aktora i twórcy, uzupełnionej o dodatkowy element: pośredniczącego w tym kontakcie odbiorcę. 

Informacje