CIAŁO/UMYSŁ 

Sławek Krawczyński

Reżyser teatralny, dramatopisarz, badacz, scenarzysta i twórca filmów krótkometrażowych. Współzałożyciel i dyrektor artystyczny Teatru Bretoncaffe, który działał w latach 2001-2012. Jest autorem ponad dwudziestu scenariuszy, sztuk i spektakli teatralnych. 

Laureat wielu nagród na festiwalach teatralnych i filmowych w Polsce. Jego sztuka Lustro. Byliśmy tam któregoś dnia, lecz zdążyliśmy zapomnieć w jego inscenizacji i reżyserii zdobyła jedną z głównych nagród w VIII Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej (2002). Odznaczony dwukrotnie Atestem Artystycznym Najwyższej Jakości Artystycznej przez Międzynarodową Federację ASSITEJ. Jego filmy były nagradzane w Brnie, Toronto, Koninie, Oświęcimiu. Ukończył socjologię na Uniwersytecie Warszawskim.

Sławek Krawczyński i Anna Godowska współpracują od 1999 r. Najważniejszą częścią ich wspólnej pracy jest projekt badawczy pod nazwą Taniec śniącego ciała, zainicjowany w 2015 r. w ramach rezydencji Anny Godowskiej w Centre national de la danse Pantin-Paris. Pierwsza praca w ramach tego projektu, spektakl Niżyński. Święto snów, powstał w oparciu o rozwijane przez artystów metody. Niżyński. Święto snów otrzymał dwie nagrody MKiDN podczas Polskiej Platformy Tańca 2014 w Lublinie: za najlepszy spektakl oraz za najlepsze wykonanie artystyczne. W roku 2015 Anna Godowska i Sławek Krawczyński otrzymali nagrodę okolicznościową Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z okazji 15-lecia wspólnej pracy artystycznej, za osiągnięcia i wkład w rozwój tańca współczesnego w Polsce. W 2013 r. Festiwal Ciało/Umysł pokazał spektakl Niżyński. Święto snów z Tomaszem Wygodą.

 

Teatr Bretoncaffe został założony w 2001 r. w Warszawie przez Annę Godowską, Sławomira Krawczyńskiego i Dominika Strycharskiego. W 2003 r. do zespołu dołączyła Anita Wach. Działalność teatru rozwija się równolegle w trzech kierunkach: artystycznym, badawczym i edukacyjnym, stanowiących spójną całość, która opiera się na wspólnocie idei, przekonań, pasji, pytań i poszukiwań dotyczących zarówno sztuki, jak i życia. Od 2004 r. Teatr Bretoncaffe prowadzi projekt badawczy pod nazwą „taniec śniącego ciała”, którego celem jest zastosowanie filozofii i metodologii psychologii Arnolda Mindella w praktyce tańca i teatru. W szerszym kontekście projekt ten zrodził się także z wielkiej inspiracji dziełem Carla Gustava Junga. „Taniec śniącego ciała” realizowany jest we współpracy z Akademią Psychologii Zorientowanej na Proces w Warszawie.

W ciągu siedmiu lat działalności teatr zrealizował jedenaście spektakli, które były nagradzane i wyróżniane na festiwalach w Polsce. Reprezentował sztukę polską we Francji, Niemczech, Estonii, Chorwacji, Słowenii, Czechach i na Węgrzech. Jego twórcy brali udział w międzynarodowych projektach, organizowanych między innymi przez Centre national de la danse Pantin-Paris, Theorem, Choreographisches Centrum NRW w Essen. Od 2007 r. zespół funkcjonuje pod nazwą Bretoncaffe & Wytwórnia Teatr.

Fundacja Ciało/Umysł wspiera działalność zespołu poprzez prezentację jego spektakli i współprodukcję premier w ramach Sezonu Tańca C/U. Podczas festiwali Ciało/Umysł pokazane były Snic (2003), Manifest Jaszczurki (2008) i dion.is.us (2009).

Polska