CIAŁO/UMYSŁ 

Csaba Molnár

Tancerz i choreograf urodzony w 1986 r. Studiował w Akademii Tańca Współczesnego w Budapeszcie. Ukończył także dwuletni program w renomowanej szkole tańca P.A.R.T.S. w Brukseli. Zaraz potem rozpoczął pracę we włoskiej grupie tanecznej Compagnia Virgilio Sieni, a w 2010 r. został członkiem węgierskiej grupy Hodworks.

Zaczął pracować jako współtwórca w pięcioosobowym kolektywie artystycznym Bloom! (City, Tame Game, The End is Near), wkrótce również z formacją Dányi-Molnár-Vadas (Skin Me). Jako niezależny choreograf pracował z Trafó, Departs i SÍN (KITTY2012, Decameron). Ze studentami Akademii Tańca Współczesnego w Budapeszcie stworzył spektakl EN-KNAP Group (68). Zdobywca nagrody Rudolfa Labana za najlepszy taniec i choreografię w spektaklach powstałych w ramach Bloom!: City (2011), Hodworks: Basse Danse (2012), Skin Me (2014), Hodworks: Dawn (2014). W ramach Festiwalu Ciało/Umysł pokazano dotychczas dwie jego prace: nagradzane City – Bloom! (2011) i Decameron (2015).

Węgry