CIAŁO/UMYSŁ

Day 2

Today is the day of the premier again: 'Audition 5 - 2016' chor. Kaya Kołodziejczyk 

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski - 8:30 p.m.

But before, the last chance of seeing the incredible, enthusiastically welcomed "Sideways Rain" chor. Guilherme Botelho

Teatr Studio - 6:00 p.m.

2 October 2016